Contributie

Lidmaatschap

  • Twee gratis proeflessen (Klik hier voor een aanvraag).
    Eenmalige inschrijfgeld á € 50,- ( dat is inclusief een taekwondopak en witte band).
    Inschrijving bij Taekwondo Flevo Kick doe je middels de inschrijfformulier. Het formulier dient volledig te zijn ingevuld.
    Alle betalingen gaan middels automatische incasso. Dit kan per kwartaal, half jaar of jaar.
  • Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen, afhankelijk van de inschrijfdatum, een evenredig bedrag van de volledige jaarcontributie

 

Kwartaal

Half Jaar

Jaar

Jeugdsportfonds*

Eerste gezinslid € 65,- € 120,- € 225,- € 0,-
Tweede gezinslid € 60,- € 110,- € 205,- € 0,-
Derde gezinslid € 56,- € 98,- € 185,- € 0,-

*Indien je aan de voorwaarden voldoet

*Mocht uw financiële situatie niet te wensen overlaten, dan kunt u voor financiële hulp informeren bij Jeugdsportfonds. U kunt contact opnemen met Diana brand; 06-43055187 of mail naar: almere@jeugdsportfonds.nl.
Indien u aan de voorwaarden voldoet, betalen zij de gehele jaarcontributie. Jeugdsportfonds Almere creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

JSF Almere

Website
Algemene informatie
Spelregels

Beëindiging lidmaatschap
Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. De opzegging moet minimaal één kalendermaand bij ons binnen zijn. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Flevo Kick wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal een kwartaal vanaf de ingangsdatum.  Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met drie maanden.  Bij tussentijdse opzegging binnen het kwartaal vindt geen restitutie van het lidmaatschap plaats, mits daar medische redenen voor zijn.