Opschoondag op O.B.S. Het Samenspel

Opschoondag

Op zaterdag 29 maart aanstaande is het de Nationale Opschoondag. Een mooi moment om iets terug te doen voor O.B.S. Het Samenspel (Midden). Omdat Sa-Mo op 29 maart andere activiteiten heeft, is de Opschoondag op zondag 9 maart gehouden Terwijl een aantal Sa-Mo bestuursleden aan het vergaderen waren, heeft meester Mo samen met een aantal selectieleden al het zwerfafval rondom de school opgeruimd en de Kleuterplein schoongeveegd.

Sa-Mo maakt regelmatig gebruik van de school voor vergaderingen en overleggen. We zijn de directie en het team dankbaar voor hun steun en medewerking. Het Samenspel is in onze optiek het voorbeeld voor andere brede scholen. Een school midden in de wijk met een brede blik dat niet alleen gericht is op goed onderwijs, maar ook op leefbaarheid en participatie.

Door deze actie dragen onze leerlingen hun steentje bij aan een betere leefomgeving en worden ze milieu bewust. Het weer was prachtig. Na het hard werken hebben ze nog kunnen genieten van het zonnetje en een welverdiende ijsje.
Jongens en meisjes, goed werk verricht. Bedankt!

Klik hier voor meer foto’s en een indruk te krijgen van Sa-Mo Opschoondag.