Sa-Mo doet mee aan de Internationale vrouwendag!

internationale vrouwendag

Een groep Sa-Mo meiden heeft een Taekwondo demo gegeven tijdens de viering van de Internationale Vrouwendag. Deze dag was georganiseerd door de Marokkaanse consul dhr. Aboutahir in Utrecht. Het was een mooie gelegenheid voor onze meiden om te laten zien dat sport in het algemeen en Taekwondo in het bijzonder ook een uiting is van vrouwenemancipatie. Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan de positieverbetering van vrouwen. Door sportactiviteiten aan meisjes en vrouwen aan te bieden, geef je hen de kans om zich te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen te vergroten. Een grotere zelfstandigheid in de sport kan leiden tot grotere zelfstandigheid op andere levensterreinen en draagt daarmee bij tot versterking van de positie en de rechten van vrouwen.

In de demo zijn verschillende  Taekwondo onderdelen verwerkt: Stijlvormen, stapssparren, zelfverdediging, sparren en breken. “Sa-Mo is warm ontvangen. Daar bleef het niet bij. Bij het aankondigen van onze demo werd er met veel lof over Sa-Mo gesproken. Ik ben trots op onze meiden!” aldus meester Mo.

De uitvoering door de meiden was uitstekend. De reacties waren dan ook overweldigend. Het was voor de meiden een bijzondere ervaring om in zo’n setting Taekwondo te beoefenen. Na de demo hebben ze nog even kunnen genieten van de lekkere hapjes, mode show, muziek en andere activiteiten. Complimenten voor de organisatie en onze grote dank aan de Consul die dit mogelijk heeft gemaakt.

Om een indruk te krijgen van deze dag klik hier.