Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen.  Bij het NOC*NSF zijn 90 landelijke sportorganisaties aangesloten, waaronder ook de Taekwondo Bond Nederland (TBN). Het NOC*NSF treedt zowel op als Nationaal Olympisch  Comité als Nationaal Paralympisch Comité.

Het NOC*NSF is de Nederlandse vertegenwoordiger in het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en speelt een grote rol bij de selectie voor Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen.

NOC*NSF werkt aan het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen: van recreant tot topsporter, van gehandicapte sporter tot vrijwilliger en van aanmoediger op de tribunes tot thuissupporter. Door overheidsprogramma’s uit te voeren, advies en consultancy te geven. Maar ook nauw samenwerken, helpen en ondersteunen van sportbonden, beleidmakers, clubbestuurders en coördinatoren. NOC*NSF Academie voor Sportkader biedt opleidingen en trainingen op diverse thema’s voor trainers, opleiders en scheidsrechters

NOC*NSF