Contributie

 

  • Twee gratis proeflessen
  • Eenmalige inschrijfgeld: € 50,- (inclusief een taekwondopak en witte band).
  • Inschrijving bij Taekwondo Flevokick verloopt middels ons inschrijfformulier. Het formulier dient volledig ingevuld te zijn. 
  • Alle betalingen gaan middels automatische incasso. Dit kan per kwartaal, half jaar of heel jaar.
  • Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen, afhankelijk van de inschrijfdatum, een evenredig bedrag van de volledige jaarcontributie.
  • Tijdens de schoolvakanties vinden er geen trainingen plaats. 

Reguliere Taekwondo trainingen

Kwartaal Half jaar Jaar Jeugdsportfonds*
Eerste gezinslid € 75,- € 150,- € 300,- € 0,-
Tweede gezinslid € 70,- € 140,- € 280,- € 0,-
Derde gezinslid € 65 € 130,- € 260,- € 0,-

 

*Indien je aan de voorwaarden voldoet.

Mocht uw financiële situatie niet te wensen overlaten, dan kunt u voor financiële hulp informeren bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur via www.jeugdfondssportencultuur.nl  of neem contact met: almere@jeugdsportfonds.nlIndien u aan de voorwaarden voldoet, betalen zij de gehele jaarcontributie. Jeugdsportfonds Almere creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.


Wedstrijdprogramma

 

Kwartaal Half jaar Jaar
Selectielid € 25,- € 50,- € 100,-
Jeugdsportfonds € 25,- € 50,- € 100,-


Beëindiging lidmaatschap


Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. De opzeggingstermijn bedraagt één kalendermaand. Een lidmaatschapsovereenkomst bij FlevoKick wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal een kwartaal vanaf de ingangsdatum. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met drie maanden. Bij tussentijdse opzegging binnen het kwartaal vindt geen restitutie van het lidmaatschap plaats, mits daar medische redenen voor zijn.