Bondslidmaatschap

 

Bondslidmaatschap is noodzakelijk voor het behalen van je zwarte band (1e Dan-graad) en voor het meedoen aan wedstrijden en andere activiteiten. De kosten hiervan worden rechtstreeks aan de bond betaald en niet aan ons! Het lidmaatschap van de Taekwondo Bond Nederland (TBN) is daarmee strikt persoonlijk. Afmelden of wijzigingen doorgeven kan snel en eenvoudig via het nieuwe online ledenadministratie pakket van de Taekwondo Bond Nederland. Zie de website: Taekwondo Bond Nederland.

De tarieven voor het lidmaatschap 2021 van de Taekwondo Bond Nederland:

 

Contributie Bedrag per jaar
Jeugd t/m 13 jaar € 31,-
Jeugd 14 t/m 17 jaar € 37,-
Senioren 18 + € 42,-
Inschrijfgeld nieuwe leden € 7,50

Met dit lidmaatschap:

- Is de leerling automatisch verzekerd tegen letsel en ongevallen;
- Kan de leerling deelnemen aan het wedstrijdreglement cursus (verplicht voor de zwarte band examen);
- Kan de leerling zwarte band examen afleggen;
- Kan de leerling deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden;
- Ontvangen leden na betaling van de TBN online een document met de status van de betaling. Dit is tevens het betaalbewijs. In de TBN paspoort staan de persoonsgegevens van de sporter en de trainer kan daar verder de graduaties en de wedstrijdresultaten in bijhouden.

Aanmeldingsprocedure leden:

U kunt zich via uw vereniging opgeven als bondslid.
Na acceptatie van uw aanmelding ontvangt u een eigen inlogcode voor de online ledenadministratie. Hier kunt u ook een betaalbewijs downloaden met uw betaalstatus voor het lopende contributiejaar (betaald / niet betaald).

Opzegging lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren. Opzegging kan via de online ledenadministratie  www.taekwondobond.nl/ledenadministratie of via een aangetekende brief met vermelding van uw naam, bondslidnummer en handtekening. Opzeggen kan alleen als men zijn lopende contributieverplichtingen heeft voldaan. In de online ledenadministratie verschijnt bij betaald hebbende leden een optie om automatisch op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd.

Let wel: Stoppen bij een vereniging of sportschool betekent niet automatisch opzegging van het bondslidmaatschap. Dit dient u apart te doen. Het kan namelijk best zijn dat u bijvoorbeeld wegens verhuizing verder sport bij een andere Taekwondoclub. Vergeet ook niet zo’n eventuele overstap door te geven aan het bondsbureau.

Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van het lidmaatschap bij uw vereniging. U bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging hiervan, uw vereniging kan uw persoonlijke lidmaatschap niet ontbinden.