Erkenningen


Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSF) is een CBF-gekeurde stichting, die zich inzet om kinderen te ondersteunen die, door het ontbreken van financiële middelen bij de ouders, niet bij een sportvereniging kunnen sporten. Het JSF betaalt daarom de contributie die nodig is om bij ons te kunnen sporten. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie kijk op:

www.jeugdfondssportencultuur.nl 

 

 


Autoriteiten

 


De Taekwondo Bond Nederland (TBN) is de Nederlandse sportbond voor de Koreaanse vechtsport Taekwondo. De TBN heeft als doel het bevorderen van de taekwondosport. 


Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel (top)sport in Nederland te bevorderen.  Bij het NOC*NSF zijn 90 landelijke sportorganisaties aangesloten, waaronder ook de Taekwondo Bond Nederland (TBN). 


De World Taekwondo (WT), werd opgericht in 1973. WT wordt vanuit één centrale wereldorganisatie bestuurd, deze organisatie is Kukkiwon. 

 


De World Taekwondo Europe ( WTE), is de officiële overkoepelende organisatie voor alle Taekwondo zaken in Europa als een regionale organisatie van de Wereld Taekwondo.