GRADATIES
In Taekwondo zijn er verschillende graden te behalen, elk met hun eigen kleur. Het mag duidelijk zijn, dat deze kleuren niet zomaar gekozen zijn, maar daadwerkelijk ergens voor staan. In de onderstaande tabel worden de verschillende kleuren uitgelegd.

 

BETEKENIS VAN DE BANDKLEUREN

 

Wit: kleur van de onschuld.

De beginnende leerling heeft geen voorkennis van de sport/gevechtskunst Taekwondo.

 

Geel: kleur van de aarde.                                                                                                                            In de aarde wortelt zich het jonge plantje dat begint te groeien, net zoals de Taekwondo leerling die langzaam inzicht vergaart in de basis van Taekwondo.

Groen: kleur van de plant.

De plant groeit en ontwikkelt zich, net zoals de taekwondo-leerling die zich meer en meer ontwikkeld in de diverse Taekwondo-technieken.

Blauw: kleur van de hemel.

De plant groeit verder en verder richting hemel, op dezelfde wijze als de Taekwondo-leerling zich verder en verder ontwikkeld in de gevechtskunst.

Rood: kleur voor gevaar.

De leerling wordt gewaarschuwd zijn controle te beoefenen, evenals zijn tegenstander gewaarschuwd wordt om weg te blijven, want de drager van de rode band is uitgegroeid tot een te duchten vechtsport-beoefenaar.

Zwart: het tegenovergestelde van wit.

Het betekent rijpheid en vaardigheid in Taekwondo. De zwarte band is geen eindpunt, het is slechts de eerste stap van een zeer boeiende en leerrijke reis binnen de wereld van Taekwondo.

 

Video's van de vormen 1 t/m 8 (witte band tot zwarte band)

 Video: Taegeuk Sa-Jang. (Stijlvorm 4)

https://www.youtube.com/watch?v=Lt917gacJho

Kids versie:

Taeguk 4 Jang (Teguk-sa-džang) - YouTube