Stijl 

Uitvoering van technieken, volgens een vastgestelde volgorde (vaste vormen). De meeste vechtsporten kennen stijlfiguren die volgens een vast patroon moeten worden uitgevoerd. Het is als het ware een schijngevecht in een vooraf bepaalde vorm, tegen een denkbeeldige tegenstander. Ook het Taekwondo kent deze stijlfiguren, bijvoorbeeld de Taegeuk en Poomsae, die zijn samengesteld uit de basisbewegingen van het Taekwondo. De stijlfiguren geven de Taekwondobeoefenaar de kans alle basistechnieken in serie door te nemen en verder te ontwikkelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de toepasbaarheid van de verschillende technieken in de praktijk, een juiste ademhalingstechniek en de ontwikkeling van een goed ritmegevoel.
In de onderdelen Stijlvormen en Sparren zijn er wedstrijden op verschillende niveaus, zodat ook beginners mee kunnen doen en zich verder kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op grote toernooien