Wedstrijdprogramma

 

Dit is een wedstrijd gerichte trainingsprogramma waarin talenten zich onder optimale omstandigheden kunnen ontwikkelen. Daarbij ligt de focust sterk op de wedstrijden zonder respect, plezier en sportiviteit uit het oog te verliezen. We zijn trots op de resultaten die we tot nu toe bereikt hebben, maar we timmeren nog aan de weg om nieuwe talenten te ontdekken en klaar te stomen! Dit programma wilt iedere speler individueel beter maken. Dit doen wij door gerichte, specialistische trainingen en programma’s aan te bieden, naast de reguliere trainingen. Daarom heeft  Flevokick enkele specialisaties toegevoegd, die zorgen voor een brede en optimale ontwikkeling.  

De optimale omstandigheden binnen dit programma worden gecreëerd door:

  • Goede faciliteiten, voorzieningen en materialen
  • Goed gekwalificeerde en ervaren trainers

Flevokick werkt voortdurend aan de eigen ontwikkeling en daarbij mag bijscholing, samenwerking en uitwisseling met andere scholen niet ontbreken. 

Selectietoeslag

De "wedstrijdprogramma" toeslag bedraagt € 100,- per lid per jaar. Met deze extra inkomsten kunnen we al deze activiteiten, voorzieningen en speciale materialen blijven bekostigen.

Team kleding

Alle leden van het wedstrijdteam beschikken naast een Taekwondo pak over een club shirt en sweater. Tijdens de wedstrijdtrainingen wordt gebruikt gemaakt van allerlei beschermers. Een T-shirt (in warme dagen) en een sweater trainen dan fijner en zorgen voor eenheid en teamspirit. Ook tijdens uitwisselingen en speciale trainingen worden de leden geacht deze te dragen. Onze selectieleden hebben een trainingspak en een T-shirt met Flevokick logo voor een representatieve uitstraling tijdens de officiële wedstrijden. 

 

Wedstrijdteam

 

Flevokick beschikt over een fanatieke wedstrijdgroep van jongens en meisjes in verschillende leeftijden. Deze kinderen nemen deel aan het Flevokick wedstrijdprogramma. Om deel te nemen aan dit programma moeten de kinderen voldoen aan de bijbehorende selectie criteria. Deze omvatten voornamelijk de fysieke en technische aspecten, tijdens de opleiding zal ook de ontwikkeling van het mentale aspect ‘Mindset’ gevolgd en in de gaten gehouden worden. Tijdens deze opleiding trainen de ‘talenten’ specifiek richting de wedstrijden, werken verder aan het ontwikkelen van wedstrijd skills en aan een bredere en optimale ontwikkeling. In het begin staat het plezier centraal maar gaandeweg worden prestaties en resultaten steeds meer belangrijker. De kinderen nemen in het begin deel aan clubtoernooien en instaptoernooien, georganiseerd door Flevokick en andere (bevriende)clubs. Deze zijn laagdrempelig en veilig. Als de kinderen genoeg ervaring hebben opgedaan, maken zij de stap naar de officiële nationale wedstrijden. Deze worden georganiseerd door de taekwondo Bond Nederland en zijn verdeelt in drie categorieën: C-klasse, B-klasse en A-klasse. Het duurt gemiddeld 5 jaar om van de C-klasse naar de A-klasse te gaan afhankelijk van het soort talent en de intensiteit van de trainingen.   A-klasse is het hoogste landelijke niveau, vanaf daar kunnen de spelers de overstap maken naar de internationale G-toernooien. Deze zijn belangrijk voor de EK en WK kwalificaties.                       

Het belangrijkste bij ons is het van het beste en maximale uit je zelf helen!